Underlivsproblem och förvirrande begrepp

Det kan råda stor förvirring av begreppen när det gäller underlivsproblem. Det är vanligt att tro att alla besvär i kvinnans underliv är svampinfektioner, vilket inte är helt sant. Svamp är en vanlig orsak men det finns många andra åkommor som kan ligga bakom besvär i underlivet.

Likartade begrepp, olika betydelser
Det finns många namn och begrepp som kan användas för att beskriva åkommor och besvär. Slidkatarr, vaginit och vaginos är tre lite luddiga begrepp som har liknande betydelse.

För att få en förklaring av ord och betydelse av vissa begrepp är internet en bra plats att starta på för att hitta information.

Slidkatarr är ett som ofta används för åkomman bakteriell vaginos, men kan även användas för många typer av besvär med underlivet. En bakgrund till begreppsförvirringen kan vara att ordet katarr är ett gammalt ord på grekiska som betyder att flyta. Ett mycket vanligt symtom för besvär i underlivet är utsöndring av sekret och vätskor. Slidkatarr kan användas för svampinfektioner, förändringar i underlivets bakterieflora, bakterieinfektioner samt andra infektioner i underlivet.

Begreppet används ofta för bakteriell vaginos på grund av sjukdomen inte är särskilt välkänd och det saknas ett bra namn på tillståndet. Vissa inkluderar även två andra samlingsbegrepp för underlivsbesvär under slidkatarr, nämligen vaginit och vaginos.

Vad betyder vaginit? Det är ett samlingsnamn som kan användas för infektioner i slidan. Det finns många sorters infektioner som kan drabba slidan. Både svamp och bakterier kan orsaka en infektion. Svampinfektioner är den vanligaste infektionen som drabbar underlivet. Infektioner orsakade av bakterier är inte lika vanliga som svamp. Infektioner i slidan är antingen bakterier eller svamp, båda kräver liknande miljöer och man får därför inte båda samtidigt.

Ett tydligt tecken på svamp är vitaktiga flytningar med gryning konsistens. Andra symtom är irriterade slemhinnor, klåda, lätt rodnad på slemhinnor eller huden närmast slidan.

Bakterieinfektioner är relativt vanliga. Ett par exempel är trichomonas vaginalis, mycoplasma, campylobacter, klamydia. Symtomen är lite annorlunda från svampinfektioner. Flytningar ändrar färg till gula eller gröna nyanser. Doften förändras och luktar illa. Andra tecken är klåda, skummande flytningar samt svullna och röda slemhinnor. Bakterieinfektioner är ofta svårare att behandla än svampinfektioner och det kan behövas receptbelagda mediciner.

Vad är vaginos? Begreppet används främst till den mycket vanliga åkomman bakteriell vaginos men kan även inkludera andra sjukdomar och tillstånd. Vaginos orsakas av förändringar i slidans bakterieflora. Tillståndet är ofarligt och försvinner av sig själv, men det kan ta lång tid. Symtomen kan vara besvärande och påtagliga. Ett par vanliga tecken på vaginos är illaluktande flytningar som ändrar färg till gråaktiga, vitaktiga eller gulaktiga. Klåda eller rodnad kring slidöppningen kan förekomma, men är inte bland de vanligare symtomen.
Det är inte särskilt svårt att behandla vaginos och svampinfektioner. Bakterieinfektioner i slidan kan vara svårare att kurera och kan behöva klinisk behandling.