Potensproblem och läkemedel mot erektionsproblem

Potensproblem behöver inte vara samma sak som erektionsproblem. Potensproblem kan vara allt från nedsatt sexlust, prestationsångest till bristande förmåga att uppnå erektion. Erektionsproblem är ett smalare begrepp och syftar till svårigheter att uppnå eller bibehålla erektion. Om man utgår från information tillgänglig på medicinska informationskällor och nischade informationskällor om potensproblem så framstår skillnaden ännu tydligare.

Potensproblem framstår som en kategori som innefattar alla möjliga psykiska och fysiska orsaker till varför den sexuella förmågan försämras. Även andra sexuella åkommor som prematur ejakulation kan ibland räknas in i denna kategori. Vanliga psykiska orsaker till potensproblem är bland annat stress, prestationsångest, depression, nedsatt sexlust samt relationsproblem. Vanliga fysiska orsaker är bland annat bristande blodcirkulation, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt ,diabetes, dålig fysisk form, hälsobesvär och sjukdomar eller störningar i hormonbalansen. Vissa åkommor som depression kan även påverka hjärnans kemi och på det sättet minska sexlusten. Även livstilen kan påverka en hel del. Rökning och långvarigt överdrivet bruk av alkohol kan påverka sexlusten eller den fysiska förmågan negativt.

Erektionsproblem gäller som tidigare svårigheter att få eller bibehålla erektion. Detta perspektiv föreutsätter implicit att sexlusten och viljan att ha sex finns. Ett sätt att se erektionsproblem är att det är det tydligaste tecknet på potensproblem. Det kan ha fysiska såväl som psykiska orsaker. Det vanligaste är troligen att erektionsproblem är kopplat till psykologiska orsaker som stress, problem i relationen eller prestationsångest hos yngre män eller män vid god hälsa. Problemen kan även vara kopplat fysiska orsaker som sjukdomar och hälsoproblem, bristande blodcirkulation, övervikt, dålig fysisk form eller livsstilsfaktorer som rökning och alkohol. Tänk på att sjukdomar som oftast bidrar till erektionsproblem är bland annat mellan hjärt och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, höga blodfetter samt i vissa fall Parkinsons och Alzheimers. Det bör dock nämnas att det inte är lika vanligt som många tror att erektionsproblem enbart orsakas av fysiska orsaker. En indikator om det rör sig om rent fysiska orsaker är morgonståndet. Personer som har ett bra morgonstånd har troligen inga större fysiska fel på blodcirkulationen eller den fysiska förmågan.

Vilken hjälp ger läkemedel mot erektionsproblem?
Läkemedel mot erektil dysfunktion (alternativ benämning för erektionsproblem) kan ge stor hjälp med att få och bibehålla en pålitlig erektion vid sexuell stimulans . Olika mediciner kan fungera på enligt varierande mekanismer men i många fall verkar de genom att öka blodflödet till penis. Det ökade blodflödet gör det lättare för individer med erektionsproblem att få en säker erektion. Läkmedlen uppnår sin effekt genom biokemiska reaktioner. Läkemedel mot erektil dysfunktion ger generellt sett utmärkt effekt.
Förutom den biokemiska effekten är känslan av trygghet viktig. Detta kan vara särskilt viktigt för individer där stress och prestationsångest har skapat en ond spiral där de tvivlar på sin sexuella förmåga. Detta skapar rädsla och oro, läkemedlen kan ta bort rädslan och kan skapa utrymma att lösa problemen som skapar de mentala blockeringarna.

Vad läkemedel mot erektil dysfunktion inte kan påverka är nedsatt eller bristande sexlust. Eftersom läkemedlen behöver sexuell upphetsning eller sexuell stimulans för att ge utlovad effekt måste lusten eller viljan att ha sex finnas. Läkemedlen ger alltså inte användare mer sexlust eller ökar libidon.