Urinvägsinfektion- medicin och symtom

Urinvägsinfektion är en bakterieinfektion i urinrör och urinblåsan. Förutom urinvägsinfektion kallas tillståndet även blåskatarr eller förkortningen UVI. I oturliga fall kan infektionen utvecklas till det allvarligare tillståndet njurbäckeninflammation även kallat pyelonefrit . Infektionen är väldigt vanligt och är särskilt vanlig hos kvinnor men även män kan drabbas. Enligt medicinska informationskällor som 177.se, netdoktor.se och urinvagsinfektion.se ger en urinvägsinfektion ger vanligen upphov till symtom som kan variera i styrka, men i de flesta fall är symtomen milda eller ger måttliga besvär. Tillståndet är sällan allvarligt och kan läka ut av sig själv men det finns effektiva behandlingar mot urinvägsinfektioner som antibiotikapreparat och vissa huskurer.

Symtom
Symtomen är oftast milda til måttliga och påverkar sällan allmäntillståndet påtagligt. Det finns dock undantag och UVI kan föra med sig smärta och påtagliga besvär. Typiska symtom på urinvägsinfektioner för vuxna är:

  • Det svider när du kissar
  • Urinblåsan känns full oftare än normalt
  • Det känns som du behöver kissa oftare
  • Smärtor i nedre delen av magen
  • Lätt illamående
  • En del personer kan känna sig frusna
  • Allmäntillståndet kan påverkas, du kan känna dig lite dålig men feber är inte särskilt vanligt
  • Urinen kan bli missfärgad och grumlig
  • Blod i urinen

Barn och äldre visar inte lika tydliga symtom. Typiska symtom hos barn är otydliga symtom som slöhet, kräkningar och nedsatt aptit. Även äldre visar otydliga symtom som förvirring, ökad inkontinens, plötslig inkontinens samt försvagat allmäntillstånd.

Mediciner och behandling
Urinvägsinfektion är oftast inte allvarliga. Symtomen är ofta milda och allmäntillståndet påverkas oftast inte särskilt mycket. Infektionen läker i många fall ut av sig själv. Eventuella symtom eller besvär i samband med infektionen kan oftast lindras med vanliga värktabletter.
Medicinsk behandling med antibiotika är effektiva, de uppvisar hög utläkningsgrad och snabb effekt. Behandling används oftast mot besvärligare fall som inte läker inom en eller två veckor eller för personer som önskar snabb utläkning av infektionen. Infektionen kan åtgärdas med en mängd olika antibiotikapreparat . Exempel på vanliga preparat är Nitrofurantoin, Trimetoprim, Pivmecilliinam, Ceflaosporiner samt Flourokinoloner.